Rammer

UdviklingsForum er en lukket diskussionsklub for ca. 50 fagpersoner, der har beskæftiget sig professionelt med funktionelle lidelser eller beslægtede problematikker. Udtrykket ”funktionelle lidelser” er defineret i sitets wiki – ”nøgleord” – og vil i øvrigt til stadighed blive præciseret.

Alle deltagere i UdviklingsForum er inviteret personligt. Deltagerne kommer fra forskellige fag, miljøer og institutioner i forskningsverdenen eller fra social- eller arbejdsmarkedssektoren.

Deltagerne har forpligtet sig til at deltage i de tre seminarer af to dages varighed og til at bidrage med sparring og diskussion om projekter mv., som de selv eller deres institution ikke selv deltager i. Mindst ca. 20 timer over de to år anses for et passende niveau.

Deltagelse er gratis, men vi betaler ikke honorar, transportgodtgørelse eller andet.

TrygFonden har vedtaget at afsætte 20 mio kr. i 2009 – og hensat 28 mio kr. i 2010 – til en samlet satsning vedr. funktionelle lidelser. De næste ansøgningsfrister er 1. oktober 2009 og 1. maj 2010.

Ansøgningerne til Fonden vil blive bedømt at et nordisk reviewer-panel. Du kan se det relevante afsnit af Fondens arbejdsprogram her.

Også Forebyggelsesfonden har givet tilsagn om at deltage i arbejdet. Der vil blive gjort forsøg på at koordinere ansøgninger til begge fonde. 

Det er TrygFonden, der har lagt rammerne omkring UdviklingsForum, og som finansierer driften. Drift og løbende facilitering af deltagerne og deres debatter mm. er overladt til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, der kan kontaktes på telefon 33 15 64 64 eller pr. mail til Annemette Bondo Lind
annemlin@rm.dk
.

 

image

TrygFonden er en almennyttig fond, der arbejder for at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel for alle i Danmark. Fonden er en del af TryghedsGruppen, der ejer aktiemajoriteten i TrygVesta. Du kan se mere på www.trygfonden.dk.

Dansk Kommunikation ApS arbejder med kommunikation, design og procestilrettelæggelse, bl.a. på sundhedsområdet. Se mere på www.danskkommunikation.dk.

Log Ind

E-mail:

Adgangskode:

Seneste Aktiviteter