Formål

Formålet med UdviklingsForum er at hjælpe mennesker, der er ramt af funktionelle lidelser. Det gøres ved at skabe stadig bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling og ved at øge kendskabet til funktionelle lidelser og muligheder for at behandle dem hos bevilgende myndigheder, relevante fagfolk og offentligheden i almindelighed.

Formålet fremmes ved at facilitere nuanceret diskussion blandt fagfolk fra forskellige miljøer og discipliner, ved lægge op til udvikling af projekter af fremragende kvalitet og ved at bygge bro til mulige finansieringskilder. Det gælder først og fremmest TrygFondens særlige bevilling til formålet, men det tilstræbes at lægge op til medfinansiering fra anden side. En del af diskussionen vil dreje sig om, hvordan indsatser og forskning organiseres, forankres og kommunikeres bedst muligt på længere sigt.

UdviklingsForum skal sikre, at der allerede i 2010 kan konstateres

  • større aktivitet på området
  • konkurrence mellem kvalificerede projekter
  • større opmærksomhed i forskningsverdenen og generelt
  • etablerede samarbejdsrelationer

Derved igangsættes en selvforstærkende proces, således at funktionelle lidelser i 2015 vil være et anerkendt felt med

  • mange dokumenterede resultater
  • hurtigere og bedre behandlingstilbud
  • fungerende forebyggelse over for særlige risikogrupper
  • løbende offentlig finansiering af forskning og udvikling
Log Ind

E-mail:

Adgangskode:

Seneste Aktiviteter